"Life's too long for patience and virtue."

Posted: 1 year ago on Jun 26,2013 at 7:54 PM
Notes: 578
Tags: #screenshots lol gr8 #all about my wife #kmovie #korean movie #Im Soo Jung #my edit
 1. hongnhatt reblogged this from aizuko and added:
  "Sợ yêu người lạ. Bởi yêu người lạ rồi vết thương khi chữa khó lành da. Người càng lạ, yêu càng sâu, quên càng lâu…"
 2. rainstaysblue reblogged this from dilmfirector
 3. ilovelydayi reblogged this from aizuko
 4. janny619 reblogged this from aizuko
 5. 9winglessangels reblogged this from aizuko
 6. wassupcrew reblogged this from ayeend
 7. ayeend reblogged this from aizuko
 8. bansky99 reblogged this from ayeend
 9. dissmal reblogged this from aizuko
 10. tinkalovesu reblogged this from holy-mackerel-batman
 11. holy-mackerel-batman reblogged this from lunacy-chan
 12. lunacy-chan reblogged this from tokyo-parade
 13. e-lusively reblogged this from whoreyounq
 14. jaeingmyhyo reblogged this from mymychen
 15. luujoohn reblogged this from luujoohn
 16. abovewaunderlust reblogged this from whoreyounq
 17. zyleviolateparmiga reblogged this from aizuko
 18. mapduhseoul reblogged this from c-vlm
 19. lost-in-monochrome reblogged this from eat-gochu
 20. kairruption reblogged this from eotteokai
 21. velo-chan reblogged this from lunacy-chan
 22. akachan-ningyo reblogged this from tokyo-parade
 23. voidcanvas reblogged this from wornseoul
 24. c-vlm reblogged this from bambi-hearts
 25. bambi-hearts reblogged this from un-known--reality
 26. un-known--reality reblogged this from mymychen
 27. mymychen reblogged this from eat-gochu
 28. jishuai reblogged this from hoyass-shi