"Life's too long for patience and virtue."

Posted: 1 year ago on Jun 26,2013 at 7:54 PM
Notes: 585
Tags: #screenshots lol gr8 #all about my wife #kmovie #korean movie #Im Soo Jung #my edit
 1. aish-its-livz reblogged this from aizuko
 2. mrbasila reblogged this from dilmfirector
 3. epic-aplus reblogged this from aizuko
 4. hongnhatt reblogged this from aizuko and added:
  "Sợ yêu người lạ. Bởi yêu người lạ rồi vết thương khi chữa khó lành da. Người càng lạ, yêu càng sâu, quên càng lâu…"
 5. rainstaysblue reblogged this from dilmfirector
 6. ilovelydayi reblogged this from aizuko
 7. janny619 reblogged this from aizuko
 8. 9winglessangels reblogged this from aizuko
 9. wassupcrew reblogged this from ayeend
 10. ayeend reblogged this from aizuko
 11. bansky99 reblogged this from ayeend
 12. dissmal reblogged this from aizuko
 13. tinkalovesu reblogged this from holy-mackerel-batman
 14. holy-mackerel-batman reblogged this from quiet-kouhai
 15. quiet-kouhai reblogged this from tokyo-parade
 16. e-lusively reblogged this from whoreyounq
 17. jaeingmyhyo reblogged this from mymychen
 18. luujoohn reblogged this from luujoohn
 19. abovewaunderlust reblogged this from whoreyounq
 20. zyleviolateparmiga reblogged this from aizuko
 21. mapduhseoul reblogged this from c-vlm
 22. lost-in-monochrome reblogged this from eat-gochu
 23. kairruption reblogged this from eotteokai
 24. velo-chan reblogged this from quiet-kouhai
 25. akachan-ningyo reblogged this from tokyo-parade
 26. voidcanvas reblogged this from wornseoul
 27. c-vlm reblogged this from bambi-hearts