"Life's too long for patience and virtue."

Posted: 1 year ago on Jun 26,2013 at 7:54 PM
Notes: 580
Tags: #screenshots lol gr8 #all about my wife #kmovie #korean movie #Im Soo Jung #my edit
 1. epic-aplus reblogged this from aizuko
 2. hongnhatt reblogged this from aizuko and added:
  "Sợ yêu người lạ. Bởi yêu người lạ rồi vết thương khi chữa khó lành da. Người càng lạ, yêu càng sâu, quên càng lâu…"
 3. rainstaysblue reblogged this from dilmfirector
 4. ilovelydayi reblogged this from aizuko
 5. janny619 reblogged this from aizuko
 6. 9winglessangels reblogged this from aizuko
 7. wassupcrew reblogged this from ayeend
 8. ayeend reblogged this from aizuko
 9. bansky99 reblogged this from ayeend
 10. dissmal reblogged this from aizuko
 11. tinkalovesu reblogged this from holy-mackerel-batman
 12. holy-mackerel-batman reblogged this from quiet-kouhai
 13. quiet-kouhai reblogged this from tokyo-parade
 14. e-lusively reblogged this from whoreyounq
 15. jaeingmyhyo reblogged this from mymychen
 16. luujoohn reblogged this from luujoohn
 17. abovewaunderlust reblogged this from whoreyounq
 18. zyleviolateparmiga reblogged this from aizuko
 19. mapduhseoul reblogged this from c-vlm
 20. lost-in-monochrome reblogged this from eat-gochu
 21. kairruption reblogged this from eotteokai
 22. velo-chan reblogged this from quiet-kouhai
 23. akachan-ningyo reblogged this from tokyo-parade
 24. voidcanvas reblogged this from wornseoul
 25. c-vlm reblogged this from bambi-hearts
 26. bambi-hearts reblogged this from un-known--reality
 27. un-known--reality reblogged this from mymychen
 28. mymychen reblogged this from eat-gochu